Verslag online evenement – 18 Juni 2020

Een zeer interessante online bijeenkomst waar Remco van Lunteren, lid van net Covid-19 crisis team van UMC Utrecht & WKZ ons heeft bijgepraat over de o.a. hoe het UMC Utrecht de Covid-19 uitbraak heeft aangepakt, hoe de situatie nu is en of er innovaties op gang gekomen zijn juist door de Covid-19 uitbraak.

Remco werd geïnterviewd door ons bestuurslid Pascale Broks, directeur bij
Vrienden UMC Utrecht & WKZ. De deelnemers konden uitgebreid vragen stellen tijdens het interview, waar veelvuldig gebruik van werd gemaakt.Op de vragen als: is net UMC al bezig met medicaties bij proefpersonen, of je als ziekenhuis al in voorbereiding bent voor een eventuele 2de golf en hoe organiseer je dat, of het UMC nog een toename aan grotere klachten van mensen verwacht, die niet naar net ziekenhuis durfden te gaan of niet naar de huisarts konden/wilden, wat heeft het UMC van de afgelopen maanden geleerd, is Remco uitgebreid ingegaan.

Na deze uiteenzetting was het tijd voor luchtere zaken zoals de borrel, waarvoor de
afgeleverde borrelbox aangesproken kon worden en er met elkaar bijgepraat kon worden en ervaringen uitgewisseld werden over de afgelopen periode.